גדולי ישראל קבעו

במתן תורה מקיימים את רצון גדולי הדור ותורמים לאלפי לומדי מפעל הש"ס הלומדים בעיון על פי הנחייתם והוראתם של גדולי הדור במשך כל השנה ללא הפסק!

זה בדיוק הזמן

 "ערב שבועות יפריש … עד שיעור שני פעמים ב"ן – 104 ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו"

גדולי הדור הצהירו ואמרו:
"מפעל הש"ס הוא המקום הראוי והמסוגל ביותר לסגולה זו"

מרן שר התורה
הגר"ח קנייבסקי
שליט"א

"ובוודאי שתלמידי חכמים הלומדים תורה מתוך הדחק קודמים להכל" "מי שיתמוך במפעל הש"ס יזכה לדעת את הש"ס"

כ"ק מרן
האדמו"ר מצאנז
שליט"א

"בכל הדורות ידעו שאי אפשר להיות תלמיד חכם אם לא יודעים ש"ס על בוריו, והמסייעים יזכו לסייעתא דישמיא בגשמיות וברוחניות"

מרן ראש הישיבה
הגר"ג אדלשטיין
שליט"א

"הסיוע לתלמידי חכמים זה להחזיק בעץ החיים ומובטח ברכה והצלחה לכל התומכים והמסייעים"

כ"ק מרן
האדמו"ר מבעלזא
שליט"א

"וכל העוסקים והמסייעים לרומם קרנה של תורה, יתברכו בכל הברכות ובכל משאלות לבם לטובה, לכבוד שמו יתברך"

כ"ק מרן
האדמו"ר
מרחמסטריווקא
שליט"א

"מפעל הש"ס זה דבר נשגב מאוד, המרבה את אור התורה ברחבי תבל, ואשרי הזוכה לקחת חלק בזה, להקים דורות תלמידי חכמים, וזכות מצווה רבה זו יעמוד למסייעים לעד"

כ"ק מרן
האדמו"ר מוויזניץ
שליט"א

"כל התומכים והמסייעים יזכו לרוב נחת דקדושה, וזכות לימוד תורה דרבים תגן עליהם בכל דרכיהם לבו"ה בכל מעשי ידיהם"

מרן הגר"ש
בעדני
שליט"א

"אשרי מי שזוכה ליטול חלק בזה על ידי ריבוי זכויות בתורה עד בלי די ולנצח נצחים ויתברך בכל הברכות הכתובות בתורה"

מרן הגרב"מ
אזרחי
שליט"א

"מפעל הש"ס עשה מהפכה בידיעת התורה וחיבור גדול בין כלל ישראל לש"ס שיש באפשרות כל אחד להגיע לידיעת הש"ס וחייבים לעודד ולעזור בכל הכוחות ובכל האמצעים לרומם את קרן התורה

מרן הגראי"ל
שטיינמן
זצוק"ל

"אדם חייב לעשות ככל יכולתו לקיים ולהחזיק ולהגביר את התמיכה בלומדי התורה"

מרן הרב
אלישיב
זצוק"ל

"הסיוע ללומדי תורה צריך לעמוד בראש סולם העדיפויות של מי שמבקש לעשות מצוות בממונו"

מרן הראשון לציון
הרב עובדיה יוסף
זצוק"ל

"וצריך לעודד את המפעל החשוב מפעל הש"ס התורם גדולות ונצורות ושאיפה לגדלות תורה בקרב הלומדים"

מרן הרב
וואזנר
זצוק"ל

"לומדי תורה מתוך הדחק יש להם דין קדימה!"

למוסד אישור מס' לפי סעיף 46

ניתן לתרום בבנק הדואר 8297279 או בבנק פאג"י 52-183-641111

מפעל הש"ס - ת.ד. 620 בני ברק

עיצוב: פרסום בחזית | בניה: WebDuck
השאירו פרטים ונחזור אליכם